Bestselger AS – Med hele landet som nedslagsfelt

Siden 2003 har vi ringt mange tusen telefonnummer. Vårt hovedmål har hele tiden vært salg av fagtidsskrift til definerte målgrupper i næringslivet. At vi regner oss som spesialister på dette er ingen hemmelighet, men vi har også lyktes godt med andre oppdrag.

Vårt salgsteam har alltid bestått av varierende alderssammensetninger, men felles for alle våre selgere er at de er modige, tåler motgang og har selvtillit.

Som arbeidsverktøy benytter vi moderne teknologi, og våre selgere er alltid hyggelige.