Aktuell Sikkerhet avdekker sikkerhetsrisiko og – behov og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Dekningsområdene er:

· Sikkerhetsstrategi og – ledelse.
· Det offentlige med sikkerhets- og beredskapsetater: nye metoder, sikkerhetsutstyr og strategi.
· Privat næringsliv: Sikkerhet som fag, sikring mot innbrudd og svinn.
· It-sikkerhet.
· Brannsikkerhet.
· Videoovervåking.
· Sikkerhet i varehandelen.

Målgrupper er:

Sikkerhetsansvarlige i næringslivet og det offentlige med avgjørende innflytelse på bestilling og innkjøp av sikkerhetsprodukter og – tjenester, installasjon og service.

6 utgaver årlig.

Her finner du tidligere utgaver av Aktuell Sikkerhet