Bedre Gardsdrift er et uavhengig og frittstående landbruksfaglig tidsskrift, som utkommer med ti nummer i året, første gang i 1991. Bladet er mynta på den norske bonden, men leses også av maskinleverandører, rådgivningstjenesten i landbruket og entreprenører.

Vi ser på bonden som bedriftsleder og garden som en bedrift. Målet er at fagbladet skal være ei verktøykasse, som er med på å lette bondens hverdag og gjør drifta mer lønnsom. Driftsteknikk og økonomi er bladets to bærebjelker.

I gardsanalysene belyser vi ulike produksjoner over hele landet. Brukerne forteller om drifta og legger alle regnskapstallene på bordet, som så blir analysert og kommentert.

Traktortestene er et annet fast innslag i bladet. Her settes de fleste nytraktorene på markedet under lupa. ”Småsmart” er ei spalte hvor bonden henter praktiske tips og ideer. Produktnyheter fra landbruksutstillinger i inn- og utland er et annet satsingsområde.

Her finner du tidligere utgaver av Bedre Gardsdrift