HMS-magasinet er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet. Bladet gir deg informasjon og kompetanse om fagområdet og presenterer teorier, metoder og verktøy som kan bidra til å forbedre HMS-arbeidet i din virksomhet.

Gjennom HMS-magasinet kan du oppdatere deg og få gode råd om hvordan HMS-arbeidet skal gjennomføres i praksis.

Bladet inneholder blant annet reportasjer fra store og små bedrifter, intervjuer med fagprofiler og anerkjente fagfolk, metodebeskrivelser, personlig vern, forskningsnytt, produktnyheter, psykososialt arbeidsmiljø og aktuelt stoff som lov- og regelnytt.

Som annonsør i HMS-magasinet vil du nå alle beslutningstakere, pådrivere og ildsjeler i HMSmiljøet i Norge, og dem er det mange av!

HMS-Magasinet er medlem i Den norske Fagpresses Forening og opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll. Seks utgaver årlig.

Her finner du tidligere utgaver av HMS-magasinet