Helse | Medisin | Teknologi

HMT er et fagtidsskrift som dekker følgende stoffområder:

• Helse
• Helsepolitikk
• Sykehusdrift
• Medisinsk teknikk
• Ledelse og økonomi

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Fagtidsskriftet er selvstendig, men har et nært samarbeid med medlemsorganisasjonene:

• MTF – Medisinsk Teknologisk Forening
• NFMF – Norsk Forening for Medisinsk Fysikk
• FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
• NSH – Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
• Leverandørforeningen for Helsenorge LFH
• Arkitektforum for Helsebygg
• InnoMed

HMT er markedsorientert, og legger vekt på informasjon om nye produkter, forretningsidéer og teknologiske nyvinninger.

Målgruppe:

HMT dekker spesielle nisjer av markedet innen helsesektoren. Tidsskriftet har både betalende individuelle abonnenter, og er dessuten medlemsblad for ovennevnte organisasjoner.

Fagtidsskriftets lesere kan derfor spesifiseres som følger:
• Innkjøpsansvarlige på sykehus og helseinstitusjoner
• Fagpersonell innen administrasjon og ledelse
• Ansatte i primær- og institusjonshelsetjenesten
• Fagpersonell innen sykehusenes medisinsk teknisk avdelinger
• Serviceingeniører
• Utstyrsleverandører
• Forskere, biomedisinsk teknikk
• Fagpersonell innen strålingsfysikk, røntgendiagnostikk, nucleærmedisin og strålevern.

Her finner du tidligere utgaver av  HMT