HRmagasinet er Norges ledende tidsskrift for alle som jobber i en eller annen HR-relatert funksjon, og som har fokus på å bidra til at folk får så gode arbeidsdager at oppgavene kan løses på best mulig måte.

Du vil finne relevant og inspirerende innhold hos oss om du er tilknyttet en stor eller liten organisasjon, har strategiske eller konkrete oppgaver, er medarbeider eller leder.

Vårt oppdrag er å lage et magasin som hjelper deg som jobber med og for mennesker i organisasjoner. Magasinet skal være til nytte, til inspirasjon og som motivasjon for deg som bruker hver eneste av dine arbeidsdager til å forbedre andres arbeidsdager.