Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:

 • Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg
 • Alle typer utendørs idrettsanlegg
 • Drift, vedlikehold, rengjøring
 • Ny teknologi
 • Maskiner og utstyr
 • Idrettspolitikk
 • Din kommune, grundig analyse av én kommune i hver utgave
 • Regelverk, herunder spillemidler og mva-kompensasjon
 • Trender nasjonalt og internasjonalt
 • Nytt fra Kulturdeparatementet og Bad, Park & Idrett
 • Leverandørprofiler

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.