Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut sju ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.

Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:

  • Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg
  • Alle typer utendørs idrettsanlegg
  • Drift, vedlikehold, rengjøring
  • Ny teknologi
  • Maskiner og utstyr
  • Idrettspolitikk
  • Din kommune, grundig analyse av én kommune i hver utgave
  • Regelverk, herunder spillemidler og mva-kompensasjon
  • Trender nasjonalt og internasjonalt
  • Nytt fra Kulturdeparatementet og Bad, Park & Idrett
  • Leverandørprofiler

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.