Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot hele den profesjonelle renholdsbransjen. Våre skriver for alle enten dere jobber i det private næringsliv eller det offentlige.

Vi bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenyheter og nye produkter vies stor oppmerksomhet.

Renholdsnytt redigeres etter redaktørplakaten, og kommer ut seks ganger i året. Bladet er normalt på 64 sider, trykket på glanset papir og gjennomgående i fire farger.

Renholdsnytt ble etablert i 1977 og fusjonerte i 2000 med tidsskriftet Rengjøring & Vedlikehold.

Eier og utgiver er Ask media as (tidligere Vanebo Fagpresse).

ISSN: 1504-9205

Her finner du tidligere utgaver av Renholdsnytt