Retailmagasinet er et uavhengig fagtidsskrift for drift og ledelse av kjeder og kjøpesenter. Vi dekker ulike aspekter av fag- og detaljhandelen, uavhengig av varesortiment, og gir deg nyheter, fagartikler og case som bidrar til inspirasjon og verdifull innsikt i en bransje som er i stadig utvikling.

Retailmagasinet tar opp muligheter og problemstillinger som gjerne er felles for de fleste handels- og servicebedrifter:

Kjede- og kjøpesenternytt
Franchisedrift
Trender og utvikling
Butikkledelse
Markedsføring og «mersalg»
Kundebehandling
Forretningsutvikling
Butikkorganisering
Butikkdrift
Bedriftsøkonomi
Personalpolitikk, rekruttering og bemanningsløsninger
Lønn, arbeidsrett og trygderett
Data- og kommunikasjonsteknologi

Retailmagasinet distribueres til blant annet kjedeledelse og administrasjon, mellomledere i kjedene regionalt, senterledere, avdelingsledere på butikknivå og franchisetakere. Vi når også ut til ledende kompetanse- og utdanningsmiljø, eiendomsselskap, forsikringsselskap, banker og leverandører med virksomhetsområder som berører bransjen.

Her finner du tidligere utgaver av Retailmagasinet