Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året.

Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva om foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Treindustrien skal dekke trebransjenes behov for nyheter og informasjon som går på tvers av hele bransjen og som ikke er dekket per i dag. Vi vil bli sett og lest av flest mulig, vi skal være godt synlige og representert der hvor det er naturlig at vi er tilstede!

Treindustrien er et fagblad for trebearbeiding, innredning, møbler, arkitektur og design og skriver om produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Her finner du tidligere utgaver av Treindustrien